Şems Çevre Sağlığı

Vektörler

Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. Başka bir deyişle enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılara genel olarak (ara canlı) “vektör” denir..

Uçan Haşereler

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Sokan / Isıran Haşereler

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Kemirgenler

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Yürüyen Haşereler

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Örümcekler

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Karıncalar

Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar.

Uçan Haşereler

Karasinekler (Musca Domestica)

s-fc81ddd30390b990cdfd8317aebb851b6b6ddb02

Karasinek

Ev sinekleri (Musca domestica L.) kondukları alanlarda hastalık yapıcı mikroorganizmaları bir yerden başka bir yere taşıma görevinde bulunarak hastalıkların yayılmasına neden olurlar. Sinek konduğu ortamdan ayaklarındaki tüyler vasıtası ile çok sayıda mikroorganizmayı alarak başka ortama taşır. Sineğin yuttuğu mikroorganizmalar tekrar dışkısı ile çıkar.

Uçan Haşereler

Sivrisinekler

ca7c446bhtetcn

Sivrisinek

Culex ve Culiseta gibi cinslerde yer alan sivrisinekler yumurtalarını su yüzeyine her birinde çok sayıda yumurta bulunan paketler halinde bırakırken,  Aedes gibi bazı cinslerde daha sonra su altında kalabilecek su ortamına yakın bitki, toprak vb. ortama bırakmaktadırlar Akan nehirler, akarsular, göller ve büyük, açık su kütleleri gibi hareketli suya yumurta bırakmazlar. Bir saniyede 40 cm. den hızlı akan sulara yumurta bırakmazlar.

Uçan Haşereler

Hamamböceği - Karafatma- Kalorifer Böceği

5ae287d761361f0fa8be3ae1

Hamam Böcekleri

Dünyada yaklaşık 28 farklı familyada 4500 tür ile temsil edilen hamamböcekleri, ülkemizde ise 23 tür ile temsil edilirler. Hamamböcekleri fosil kayıtlarına göre yaklaşık 350 milyon yıl önce Karbonifer döneminde ortaya çıkmıştır.

25 yıllık tecrübemizle

İhtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyoruz.

0
Yıllık Tecrübe
+ 0
Teknik Personel
0
Kalem Biyosidal Ürün
+ 0
Uygulama
Shopping Basket