Faaliyet Alanlarımız

Hizmetlerimiz

Şems Çevre Sağlığı olarak profesyonel destek ve hizmet ihtiyacı olan kuruluşlara uçtan-uca destek oluyoruz. 

Amacımız Belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve sağlık kurumlarına halk sağlığı zararlılarına (Vektörlere) karşı kullanılacak ilaç seçiminde yardımcı olmak, teknik destek sağlamak ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktır.

Biyosidal Ürünler

Profesyonel ve genel halk kullanımına yönelik ürünler.

İlaçlama Makinaları

Uygulamada kullanılan ilaçlama makinaları tedariği.

Dezenfektanlar

Halk sağlığı ve kapalı alan temizliği için kullanılan ürünler.

Ekipman Tedariği

Kamu kurum ve kuruluşlarına ekipman tedariği.

Şems Çevre Sağlığı Hizmetleri

Biyosidal Ürün Satışı

Biomarker-Ebola-1020x600

Biyosidal Ürünler

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’nca 31/12/2009 tarihli ve 27449 ayılı Resmî Gazete’de yayınlanan BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE

Biyosidal ürün; “Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları” olarak tanımlanmıştır.

Firmamız bir Dünya markası olan firmalara ait bu Biyosidal Ürünlerin temsilciliğini yaparak, satış pazarlama ve tanıtım desteği vermektedir.

Biyosidal ürünlerin aktif maddeleri WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş  olup Sağlık Bakanlığı'nca Biyosidal Ürün ruhsatına sahip ürünlerdir.

98/8/EEC numaralı Biyosidal Ürünler Avrupa Birliği Kararı: Bu karar biyosidal (tarım alanı dışında kullanılan pestisitler) ürünlerin AB dahilinde ruhsatlandırılması için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nde 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren  ve Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifi ile regülasyonu olan

528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, ( biyosidal ürünlerin yanı sıra biyosidal ürün ile işlem görmüş ya da biyosidal ürün içeren mamul ürünlerin de piyasaya arzını düzenlemektedir.

528/2012/EU sayılı AB Yönetmeliği kapsamında, bahse konu mamul ürünlerin AB piyasasına arz edilebilmesi için işlem gördükleri/içerdikleri aktif maddelerin ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı)tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Uygulama Danışmanlığı

Ülkemizde halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bakanlık vektör mücadelesinde kullanılan ürünlerin ruhsatlarını düzenlenmekte, kimyasal analizleri ve biyolojik etkinliklerini yetki verilen akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırılmasını sağlayarak kullanımlarına izin vermektedir. Halk sağlığı alanında kullanılan ürünler “Biyosidal Ürün” olarak adlandırılmaktadır

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik de;

- Ürünlerin piyasaya satışı sunulmaya başlamadan önce oluşabilecek riskler      değerlendirilmekte,

- Sınıflandırılmasında,

-Etiketlenmesinde,

-Ruhsatlandırılmasında,

-Denetlenmesinde gerekli esasları belirlemek için oluşturulmuştur.

İzin verilen bu ürünlerin kullanım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla da 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. 21 Mayıs 2011 Tarihinde ise 27940 Sayılı Resmi Gazete'de “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” değiştirilmiştir.

Zararlılarla mücadele hiç kuşkusuz bilinçli yapılmak zorundadır. Vektörler ile bulaşan hastalıkların önlenmesi için vektör mücadelesinin eğitimli kişiler tarafından yapılması önemlidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı her yıl Mesul Müdür Eğitimi düzenlemektedir. Bu eğitim sonucunda başarılı olan kişiler Mesul Müdür sertifikasını almaya hak kazanmış olmaktadır. 

Mesul Müdür  eğitimini almaya hak kazanan meslekler; Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olanlardır.

Şems Çevre Sağlığı Hizmetleri

Danışmanlık

Şems Çevre Sağlığı

Ayrıca; uygulayıcılarda (Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişi) Sağlık Bakanlığı’nca esasları belirlenen eğitimi alarak sertifika almak zorundadırlar.

Uygulayıcı olmak isteyen kişiler , bu sertifikayı Sağlık Bakanlığı’nca veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılarak elde edebilir.

Şems Çevre Sağlığı Hizmetleri

Teknik Destek

unnamed (1)

Teknik Uygulama

Firmamız ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiği kişi yada kurumlara, biyosidal ürün uygulama aşamasında doğru ürünlerin, doğru alanlara, doğru miktarlarda uygulanması konusunda teknik saha desteği de vermektedir. Böylelikle Biyosidal ürünlerin gereksiz ve fazla miktarda kullanılmasını, yanlış alanlara uygulanarak hedef dışı canlılara zarar vermesini; özetle toksikolojik ve ekotoksikolojik riskleri en aza indirgeyerek ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.

Halkın sağlığını bozan vektörlere (Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. ) karşı biyosidal ürünler kullanılarak mücadele etmek isteyen belediyelere, resmi kurum ve kuruluşlara, ilaçlama firmalarına  uygulanan ilaçların doğru zamanda, doğru yerde ve doğru ürün kullanımı sağlamak üzere 20 yıldan fazla sektörde faaliyet gösteren mühendislerimiz teknik destek sağlamaktadır.

Şehirlerimizdeki vektör ilaçlama ve haşere mücadele hizmetleri, belediyeler ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen işletmeler ve firmalar tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; uzman personel tarafından kullanılması zorunlu olan ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen işletmeler ve firmalarca kullanılması zorunludur.

Bu kapsamda uygulama yaptıracak işletmeler, apartmanlar, evler, çiftlikler, Bakanlık'tan Biyosidal ürün Uygulama izni almamış kurum ve kuruluşlar, askeri birlikler Bakanlık'ça izin verilmiş işletme ve firmalardan hizmet almak zorundadır.

Biyosidal ürünlerin bilinçli ve uzman kullanıcılar tarafından uygulanması hem ilaçların gereksiz kullanımını önleyecek hem de haşere mücadelesinin etkin yapılmasını sağlayacaktır.

25 yıllık tecrübemizle

İhtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyoruz.

0
Yıllık Tecrübe
+ 0
Teknik Personel
0
Kalem Biyosidal Ürün
+ 0
Uygulama
Shopping Basket