Bilgi ile Diri, İnanç ile İri Hizmet ile Aranan Biri'yiz.
Fumigatör

EARTH CHEMICAL CO., LTD.

AKO, HYOGO, JAPONYA

 

 

"RED EARTH, Aqua Fumigatör”’ün kapalı alanlarda yaşayan toz akarları, Dermatophagoides farinae ve Cheracaropsis moorei için etki testi

 

(1)               Test Örneği:

RED EARTH, Aqua Fumigatör

                        Bileşimi

                        Aktif Madde: d-T80-Cyphenothrin   ……………    %   7.2 a/a

                                                    [(±)-α-Ciano-3-phenoxybenzyl (+)-cis/trans-chrysanthemate]

                        Etkisiz Madde:                                               ……………    % 92.8 a/a

 

(2)       Test Zararlıları

            –          Dermatophagoides farinae

            –          Cheracaropsis moorei

Testte kullanılan akarlar, Earth Chemical Co., Ltd. bünyesinde bulunan yetiştirme laboratuarında nesiller boyunca yetiştirilmiş, ve pupa veya larva, ve erkek veya dişi ayırımı yapılmaksızın yaşayan akarlardı.

 

(3)       Test Metodu

–       Test odası olarak büyük bir oda (3.6 x 3.6 x 2.7m = 35m3) kullanıldı ve saatte bir havalandırıldı (35m3 /saat).

–       Bir tabağın (çap: 9 cm, yükseklik: 6 cm) tabanına bir parça filtre kağıdı ve 100 ila 300 adet Dermatophagoides farinae veya 10 ila 30 adet Cheracaropsis moorei kondu.

–       Tabaklar büyük odaya, döşemenin çapraz çizgilerinin dörtte birindeki dört noktaya yerleştirildi.

            –          Oda içinde, döşemenin merkez noktasında 1 kutu test örneği fümige edildi.

–       Fümigasyonun başlangıcından itibaren bir saat geçtikten sonra tabaklar odadan dışarı alındı, delikleri olan filmden yapılmış bir kapakla örtüldü ve daha sonra doymuş Sodyum klorür çözeltisiyle uygun nemde tutulan bir kap içinde saklandı.

–       24 Saat sonra tabakların içi ve film su ve deterjanla yıkandı ve akarlar 5 mm.lik  birimlere ayrılmış filtre kağıdına (çap 5 cm.) vakumlu filtrasyonla toplandı.

         Daha sonra canlı akarların, düşmüş akarların ve ölü akarların sayısı büyük bir mikroskop altında sayıldı. Yürüyemeyen akarlar da düşmüş akarlar içine dahil edildi.

  

(4)       Sonuçlar ve Düşünceler

 

1 kutu (10 gr. Granül) fümige edildiğinde, Ani düşürücü etki artı Öldürücü etki Dermatophagoides farinae’ya karşı % 62.8, Cheracaropsis moorei’ye karşı ise % 80.9 gibi oldukça yüksek bir etkiydi.

1 kutu (20 gr. Granül) fümige edildiğinde ise, Ani düşürücü etki artı Öldürücü etki Dermatophagoides farinae’ya karşı % 68.4, Cheracaropsis moorei’ye karşı ise % 92.4 oldu.

 

Dolayısıyla, RED EARTH, Aqua Fumigatör gerek akarlara gerekse hamam böceklerine karşı etkili görünmektedir.

 

Tablo 1. Test edilen akarların her biri için saptanan etki (%)

Uygulama

Test Edilen Akarlar

Dermatophagoides farinae

Cheracaropsis moorei

10 gr.

 

Ani düşürücü etki artı Öldürücü etki

 

62.8

 

80.9

20 gr.

 

Ani düşürücü etki artı Öldürücü etki

 

68.4

 

92.4

 

Ako,

29 Kasım 1999

 

                                                                                                                      EARTH CHEMICAL CO., LTD.

                                                                                                                      [İmza vardır]

                                                                                                                      K. UTSUMI, Müdür

                                                                                                                      Ürün Geliştirme Departmanı