Bilgi ile Diri, İnanç ile İri Hizmet ile Aranan Biri'yiz.
Vektör Nedir

Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. Başka bir deyişle enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılara genel olarak (ara canlı)"vektör”denir.

Bu vektörleri ;

 Isırarak veya sokarak kan emenler,

Alerji ve kaşıntılara neden olanlar,

Sokarak zehirli olanlar,

Gıda ve besinlerimize ortak olup yiyerek veya onları kirletip pisleterek sorun olanlar

Ve hatta sadece görüntü veya sesleriyle rahatsız edenler olarak gruplamak mümkündür. (Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi)