Bilgi ile Diri, İnanç ile İri Hizmet ile Aranan Biri'yiz.
Belediyelerde Virkon

Belediye Hizmetlerinde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanları:

 

Tıbbi atık toplama araçları, depolama alanları ve personeli

Tıbbi  atık  yönetmeliği  gereğince  belediyeler  hastane  ve  sağlık  kuruluşlanın  tıbbi  aklarını  toplamak, taşımak ve uygun şekillerde depolayarak imha etmektedirler . Oysa toplum sağlığı açısından çok önemli olan  bu  uygulama  sırasında  bazı  aksamalar  olabilmekte  ve  çok  riskli  olan  tıbbi  atıklar  ve  atık  taşıma araçları çevresel kirliliğe neden olabilmektedir. Çünkü taşıdıkları atıklar son derece ciddi infeksiyonlara

yol   açabilece nitelikt bb hastan atıkladır   v araçları mutlak çok   iy dezenfeksiyon uygulamalarıyla risklerden arındırılması gerekmektedir.

 

Çöp toplama araçları ve çöp depolama alanlarındaki sosyal birimler

Belediyelerin  temel  revlerinden  olan  çöp  toplama  işlemleri  sırasında  gerek  araçlar  ve  kullanıcıları, gerekse çöp toplayıcı personel çevresel kontaminasyon için yük risk olturabilirler. Çünkü bu araçlar geçtikleri  heyere büyümiktarlarda bulaşıcı  hastalık yapabilecek             mikroorganizmaları da saçmaktadırlar.Yine  bu  araçlardaki  personelin  soyunma  odaları,  duşlar,  tuvaletler  gibi  ortak  sosyal alanları  da  risk  kaynağı  açısından  önemlidir.  Ayca  bazı  noktalara  bırakılan  yü çöp  toplama konteynerleri de risk açısından önem arzetmektedir. Bu konteynerler de çevreye bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroorganizmaları yaymaktadırlar.

 

Belediye toplu taşım araçları

Çok  ciddi  bulaşıcı  hastalık  kaynaklarından  birisi  tüm  vatandaşlarım ız  tarafından  kullanılan  toplu  taşım araçlarıdır.Çünkü genç, yaşlı, sağlık veya hasta her kesimden vatandaşımız gün içerisindeki ulaşımlarını sağlamak  için  toplu  taşım  araçlarını  kullanmaktadır.  Bu  nedenle  olası  bulaşıcı  hastalıkların  yayılmasını engellemek için bu araçların garajlarına çekildiği zaman mutlaka uygun bir metotla dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bu uygulama eğer günlük rutin olarak uygulanamaz ise mutlaka en az haftada bir kez yapılmalıdır.