Bilgi ile Diri, İnanç ile İri Hizmet ile Aranan Biri'yiz.
Ürün Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmasına bakılmalıdır. LD 50 ( lethal doz ) değeri insan ve çevreye zararı olmayan WHO ( Dünya Sağlık Örgütü )'nün zehirlilik sınıflandırmasında en az II sınıf'a giren ürünler tercih edilmelidir. Hektar ve m2 maliyeti Sağlık Bakanlığının Etiket dozlarına bakılarak ve hesaplanarak en uygun olan ilaç tercih edilmelidir